ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ทางเดินเข้าแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้ำตกคลองถ้ำ ประกอบด้วยก่อสร้างกำแพงกันดิน ก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประก ดาวน์โหลดเอกสาร
14
07 พ.ค. 2563
2 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.44002สายตีนโตน-สามแยก ร.ร.วัดมงคลสถิต หมู่ที่ 3 บ้านในโคน ตำบลป่ากอ พื้นที่ไม่น้ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
30 เม.ย. 2563
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัสน์ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้ำตกคลองถ้ำ ประกอบด้วยก่อสร้างกำแพงกันดิน ก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
30
14 เม.ย. 2563
4 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างปรับภมูิทัศสน์ทางเดินเท้าเข้าแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้ำตกคลิงถ้ำ ประกอบด้วยก่อสร้างกำแพงกันดิน ก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสร ดาวน์โหลดเอกสาร
26
14 เม.ย. 2563
5 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลด์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลป่ากอ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
29
13 เม.ย. 2563
6 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคองถ้ำ-ตากแดด โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนากขว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
30
08 เม.ย. 2563
7 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองถ้ำ-ตากแดด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
36
08 เม.ย. 2563
8 ขอนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.44002 สายตีนโตน-สามแยกร.ร.วัดมงคลสถิต หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
23 มี.ค. 2563
9 ขออนุมัติประกาศแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองถ้ำ-ตากแดด หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
20 มี.ค. 2563
10 อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
19 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35