ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.1 บ้านป่ากอ ต.ป่ากอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
27
12 ก.พ. 2562
2 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.1 ต.ป่ากอ อ.เมือง จ.พังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
28
17 ม.ค. 2562
3 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.1 ต.ป่ากอ อ.เมือง จ.พังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
34
17 ม.ค. 2562
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.1 ต.ป่ากอ อ.เมือง จ.พังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
38
28 ธ.ค. 2561
5 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.1ต.ป่ากอ อ.เมือง จ.พังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
36
28 ธ.ค. 2561
6 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกีฬาเอนกประสงค์ ม.3 ต.ป่ากอ อ.เมือง จ.พังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
28
03 ธ.ค. 2561
7 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลป่ากอ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
03 ธ.ค. 2561
8 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารกฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลป่ากอ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
03 ธ.ค. 2561
9 รายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลป่ากอ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
26 พ.ย. 2561
10 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกีฬาเอนกประสงค์ ม. 3 ต.ป่ากอ อ.เมือง จ.พังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
15 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34