ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกกคอนกรีตฯ บ้านพรุดีด หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
07 ต.ค. 2564
2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง เสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพรุดีด หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
07 ต.ค. 2564
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ม.3 ต.ป่ากอ อ.มือง จ.พังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
134
09 มี.ค. 2564
4 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ม.3 ต.ป่ากอ อ.เมือง จ.พังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
134
09 มี.ค. 2564
5 แบบประมาณราคาก่อสร้าง โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ม.3 ต.ป่ากอ อ.เมือง จ.พังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
133
09 มี.ค. 2564
6 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณซอยบ้านนบ-ในไส หมู่ที่ 2 ตำบลปากอ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
14 ม.ค. 2564
7 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราาคจ้างก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพริ้ง อุดม ม.2 บ้านปากโตน ตำบลป่ากอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
23 พ.ย. 2563
8 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายน้ำล้นบ้านพรุดีด ดาวน์โหลดเอกสาร
164
10 พ.ย. 2563
9 บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายน้ำล้นบ้านพรุดีด ดาวน์โหลดเอกสาร
162
09 พ.ย. 2563
10 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พง.ถ.440024 สายบ้านนายพริ้ง อุดม ม.2 บ้านปากโตน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
122
04 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42