ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
02 พ.ย. 2564
2 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
02 พ.ย. 2564
3 เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
22 ต.ค. 2564
4 เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ เขตที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
22 ต.ค. 2564
5 เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ เขตที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
22 ต.ค. 2564
6 เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ เขตที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
22 ต.ค. 2564
7 เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ เขตที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
22 ต.ค. 2564
8 เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ เขตที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
22 ต.ค. 2564
9 คำสั้งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
12
07 ต.ค. 2564
10 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
07 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22