ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคองถ้ำ-ตากแดด โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนากขว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
  รายละเอียด : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคองถ้ำ-ตากแดด โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนากขว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน